اهداء جوایز به نفرات برتر آزمون محاسبات دارویی

انتشار: ۱۴۰۲/۵/۳۰

برگزاری آزمون محاسبات دارویی برای گروه پرستاری و مامایی در دو تاریخ 05/04/1402 و 07/04/1402 توسط کارشناس ایمنی انجام شد و پس از اعلام نتایج و تایید مدیریت محترم برای تشویق پرسنل با اعطاء هدایا از آنان تجلیل شد.

نفرات برتر:

سرکار خانم خاکزار بخش ccu

جناب آقای رئوفی و طاووسی بخش جراحی مردان