برگزاری مراسم انتخابت هیات مدیره قرض الحسنه بیمارستان

انتشار: ۱۴۰۲/۶/۲۲

  انتخابات هیات مدیره قرض الحسنه بیمارستان در تاریخ 20/06/1402 راس ساعت 13:00 در نمازخانه بیمارستان و پس از تایم اقامه نماز در دفتر پرستاری انجام گردید و پس از شمارش آرا اعضاء در تاریخ 22/06/1402 تعیین و معرفی شدند.