اجرای مانور آتش نشانی در دی و بهمن

انتشار: ۱۳۹۱/۱۱/۲