راه اندازی تلفن گویای مرکز و نوبت دهی اینترنتی تر در دهه فجر

انتشار: ۱۳۹۱/۱۱/۲