برگزاری اردوی تفریحی و ورزشی و پیست اسکی فریدون شهر برای کارکنان

انتشار: ۱۳۹۱/۱۱/۱۵