جلسه هیت مدیره با حضور آقای رجایی ریاست بنیاد امور ایثارگران در تاریخ3 اسفند ماه برگزار شد

انتشار: ۱۳۹۱/۱۲/۹